• Sayaç

  • info@nadirinyaglari.com
  • +90 (532) 213 32 05

Eski Mısır’a zeytini ve nasıl işleneceğini öğreten tanrıça İSİS dir. 3. Ramses Güneş Tanrısı Ra’nın şehri heliopolisi zeytin ağaçlarıyla süsler. Mısırda dini ayinlerde arınma amacı olarak zeytinyağı kullanılır.

Yunan mitojisine göre Deniz Tanrısı Poseidon ile Bilgelik Tanrıçası Athena arasında bir şehir üstüne anlaşmazlık yaşanır. Baş tanrı Zeus da bu anlaşmazlığı gidermek için ikisi arasında bir yarışma düzenler. İnsanlar hangisinin verdiği hediyeyi seçerse buraya onun ismi verilecektir. Poseidon üç dişli çatalını kayaya vurur ve denizlerden 4 muhteşem at çıkarır. Bu atlarla dünyanın her yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız der.

Athena ise mızrağını yere saplar ve zeytin ağacını çıkarır. Bu ağaç yüzyıllarca yaşar, meyvesini yeşilken de siyahken de yersiniz. Meyvesinden yağ yapar, yağından ateş yakarsınız der. İnsanlar Athena’nın hediyesini seçer. Şehire de onun ismi verilir.

Homeros zeytinyağına sıvı altın yakıştırması yapar. Solon’un kanunları zeytin ağacını kesenleri cezalandırır. Eski Ahit’e göre tufan durulduktan sonra Nuh gemisinin penceresinden beyaz bir güvercin salar. Güvercin gagasında zeytin dalıyla döner. İsa Peygamberin göğe yükseldiğine inanılan Kudüs’teki Zeytin Dağı’ndaki bahçede o zamandan kalma zeytin ağaçları bugün hala yaşamaktadır.

Adem A.S. 900 küsür yaşlarındayken öleceğini hissettiğinde oğlu Şit’i tüm insanların bağışlanmasını dilemek üzere cennete gönderir. Cennet bahçelerinin bekçiliğini yapan melek, Bilgi Ağacı’ndan üç tohum koparıp Şit’e verir. Babası öldüğünde bu tohumları ağzına koyarak defnetmesini söyler. Adem ölüp Tabor Dağı’na gömüldüğünde orada üç ağaç yeşerir; selvi, sedir ve zeytin. Üçünden ilk yeşereni zeytindir.

Kuran’ı Kerim ise zeytinin (incirle birlikte) insanlığa bir hediye olarak Sina Dağı’na cennetten indirildiğini yazar. İslam’ın kutsal kitabı çok defa zeytin ağacı üstüne yemin eder. Kuran’a göre zeytin mübarektir ve ne doğuya ne de batıya aittir. Zeytinyağı ateşe dokunmasa bile ışık çıkaracak gibi berraktır der.

Zeytin ağacı Akdeniz kökenli bir bitkidir. MÖ 8. binyılda insanlar tarafından zeytin meyveleri toplanmıştır. Yöntemli bir biçimde zeytin yetiştirildiğine dair ilk bulgular Girit adasında MÖ 1500’lere dayanıyor. İlk zeytinyağı üretimi bulguları ise MÖ 3000’lerin Filistin’i.

Zeytin ağacı binlerce yıl yaşayabilir. Gövdesi son derece dayanıklıdır. Çürüyüp ölse bile dibinden sürgün vererek yeniden dirilir. Bu yüzden zeytin ağacı ölümsüzdür, hayat ağacıdır. Bu açıdan her gün gördüğünüz bir zeytin ağacı insanlık kadar eski olabilir. Bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesidir. Tüm kutsal kitaplarda, binlerce yıllık öykülerde, masallarda hep onun adı geçer.

Yapım Aşamasındayız...